Łoś – największy brodacz w Polsce

Łoś jest jednym z największych zwierząt dziko żyjących w Polsce. Waga samca może wynosić nawet 700 kg. Imponująca jest także rozpiętość poroża, która może dochodzić nawet do ponad 2 m. Poroża łosi mogą się różnić między innymi ze względu na miejsce zamieszkania.

Niezwykłe dzikie zwierzę – łoś

Na tej podstawie badacze wyróżniają dwa rodzaje łosi, czyli badylarze oraz łopatacze. Łopatacze są osobnikami, których poroża przypominają łopaty, stąd nazwa. Jednak łosie nie traktują poroża jako łopaty, lecz jako element mający wywierać zainteresowanie płci przeciwnej, lecz również jako niezbędne narzędzie podczas walk toczonych w czasie bukowińska między samcami. Poroże łosia posiada także charakterystyczne odciski, które także mają dedykowane nazwy. Z kolei łosie badyle posiadają poroże, które w dużej mierze przypomina poroże jeleni. Na terenie Polski występują one nieco rzadziej. Co ciekawe łoś euroazjatycki na terenie Polski wciąż jest zwierzęciem łownym. Nie poluje się jednak na niego ze względu na moratorium, ogłoszone w 2001 roku przez ówczesnego ministra środowiska. Decyzja ta wynikała z niezwykle niskiej liczebności tych zwierząt na terenie Polski. Aktualnie liczbę łosi szacuje się na zaledwie 14000 osobników. Zwolennicy odstrzału łosi apelują, że ich liczebność jest wystarczająca na terenie kraju, dodatkowo mogą one wyrządzać duże szkody w uprawach leśnych, lecz także rolnych. Dorosłe łosie potrzebują około 50 kg pokarmu dziennie.

Z kolei przeciwnicy odstrzału wskazują, że liczebność populacji nie będzie wzrastać ze względu na to, że osiągnęła stabilny poziom. Wynika to także z pojemności środowiska, które nie pozwala na zwiększenie liczby łosi. Są to z pewnością zwierzęta niepowtarzalne pod względem budowy ciała, ale także zachowań w sadzie.

One thought on “Łoś – największy brodacz w Polsce

Dodaj komentarz